Licht verstandelijke beperking

Signalering

 • 11VB: signaleringsinstrument

  Meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen groot risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het signaleringsinstrument 11VB brengt voor jongeren met een LVB de risicofactoren in kaart die de kans op slachtofferschap van mensenhandel vergroten.
  Lees meer
 • Vroegtijdig herkennen: app

  Deze kennis-app LVB bevordert het herkennen van een licht verstandelijke beperking (LVB) en de bewustwording van het belang ervan. De app geeft concrete tips over hoe een professional zijn communicatie en benadering kan aanpassen aan iemand met een LVB. Ook staan er links naar andere websites, informatiebronnen en tools.
  Lees meer

Gesprek

Screening

 • Beoordeling sociaal aanpassingsvermogen (BSA): screening

  De BSA (Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen) is een screeningsinstrument voor het in kaart brengen van het sociaal aanpassingsvermogen van kinderen en jongeren. Er bestaan twee versies: de BSA-k voor kinderen die het (speciaal) basisonderwijs volgen en de BSA-j voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgerond. Beide versies bevatten 18 vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen.
  Lees meer

Aanpak

 • Gebruik en verslaving: app

  Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die middelen gebruiken: Wat moet je daar als professional over weten? Wat kun je voor deze cliënten doen? Deze vragen zijn de basis voor de web-app Gebruik en verslaving LVB, ontwikkeld door Cordaan in samenwerking met Jellinek.
  Lees meer